Kwiecień 27, 2018

Konferencja wojewódzka „Edukacja dla zdrowia”

22 szkoły  i placówki z naszego regionu  otrzymały certyfikaty Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego. Kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczył je dyrektorom podczas środowej konferencji „Edukacja dla zdrowia” zorganizowanej wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi.

– Cieszę się, że wśród państwa dyrektorów panuje  takie zrozumienie dla wagi edukacji prozdrowotnej. To bardzo istotne, aby działać wspólnie i poprzez profilaktykę chronić bezpieczeństwo oraz zdrowie dzieci i młodzieży – powiedział kurator Grzegorz Wierzchowski.

Podczas konferencji 22 placówki otrzymały certyfikaty Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego. Wręczyli je kurator oświaty oraz Aleksandra Zasiadczyk-Bogus reprezentująca Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Tematyka konferencji skupiła się wokół programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych w szkołach – poświęconych zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów. Uczestnicy zastanawiali się również m.in. jak zapobiegać wadom postaw wśród dzieci, rozwiązać problem zbyt ciężkich tornistrów oraz zachęcać młodzież do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Spotkanie odbyło się w sali kinowej Politechniki Łódzkiej. Wzięli w nim udział m. in. Janusz Moos, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Barbara Suchara z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Andrzej Krych, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego  i Halina Cyrulska, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz dyrektorzy Delegatur KO w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim: Irena Maria Lesiak, Małgorzata Świątek-Słonina i Tomasz Trzaskacz.

Prezentacje- pliki do pobrania: 

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Ruch i zdrowe żywienie w szkole – WODN w Skierniewicach

Promocja zdrowego stylu życia w świetle przepisów prawa. Prezentacja MEN

Bezpieczne szkoły w województwie łódzkim – realizacja programów rządowych

Wytyczne dotyczące problemu „ciężkich tornistrów”.

Ciężki tornister – wskazówki dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców

Szkoły promujące zdrowie. Informacje o  programie

Program “Trzymaj formę”