Listopad 10, 2021

Konferencja „Nowe możliwości w  kształceniu zawodowym”

Dyrektorzy techników i branżowych szkół, nauczyciele kształcenia zawodowego, doradcy zawodowi, przedstawiciele organów prowadzących, pracodawcy spotkali się 4 listopada na wojewódzkiej wideokonferencji poświęconej kształceniu zawodowemu.

Konferencja „Nowe możliwości w  kształceniu zawodowym” została zorganizowała z inicjatywy wojewódzkiego koordynatora ds. kształcenia zawodowego pani Joanny Paćkowskiej, starszego wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach. Uczestników powitała Irena Maria Lesiak, dyrektor skierniewickiej Delegatury KO. – Głównymi założeniami reformy kształcenia zawodowego było dopasowanie nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb rynku pracy tak, aby system edukacji nadążał za dynamicznie rozwijającą się gospodarką, aby szkoły kształcące w zawodach reagowały szybko na zapotrzebowanie branż, dostosowując ofertę kształcenia. Ministerstwo przyjęło szereg rozwiązań prawnych umożliwiających osiągnięcie założonych celów. Jesteśmy w momencie wdrażania nowych rozwiązań i na pewno nie osiągnęliśmy założonych celów, chociaż idziemy w dobrym kierunku – powiedziała Irena Maria Lesiak.

Do uczestników konferencji zwrócił się Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer, który podkreślił ważną rolę zmian wprowadzanych w kształceniu zawodowym, oraz życzył zgromadzonym owocnych obrad.

Prelegentami konferencji byli eksperci z zakresu kształcenia zawodowego. Pan Tomasz Madej, po. dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, przedstawił cele i priorytetowe obszary Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Pani Agnieszka Wojtala z Instytutu Badań Edukacyjnych, przedstawiła możliwości Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji. Pan Sławomir Szymczak regionalny doradca ds. ZSK omówił założenia programu P-TECH. Program oferuje uczniom na całym świecie możliwość rozwijania umiejętności i kompetencji informatycznych, które przełożą się bezpośrednio na nowe kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy.

W drugiej części konferencji pan Sławomir Kasprzak, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, przedstawił rolę szkoły w przygotowaniu uczniów do zdobycia dodatkowych umiejętności i kompetencji. W 2021 roku Technikum Mechatroniczne nr 1 wchodzące w skład zespołu zajęło po raz trzeci  pierwsze miejsce w rankingach Perspektyw.

Pani Joanna Wierzbicka-Grajek , manager ds. kształcenia zawodowego i ustawicznego w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie omówiła korzyści, jakie odnoszą uczniowie oraz pracodawcy z klas patronackich. Głównym zadaniem Izby jest wspieranie przedsiębiorców w działaniach edukacyjnych: organizacji staży, praktyk i dualnych form kształcenia.

Pani Karolina Trukawka przedstawiciel przedsiębiorstwa ZPOW Agros Nova w Łowiczu oraz pan Jerzy Zabost Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu zaprezentowali dobre praktyki w zakresie zawodowego kształcenia dualnego.