Listopad 21, 2017

Konferencja „Nie bój się psychiatry”

Dyrekcja Instytutu Psychiatrii i Neurologii zaprasza na bezpłatną konferencję „Nie bój się psychiatry” w dniu 23 listopada 2017 r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ul. Jana Sobieskiego 9. Konferencja organizowana jest dla pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz wszystkich profesjonalistów zainteresowanych problematyką zdrowia psychicznego i edukacji seksualnej wśród młodzieży szkolnej i młodych dorosłych.

Konferencja jest częścią projektu realizowanego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, a finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia, na podstawie umowy z Ministrem Zdrowia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego nr: 6/3/1.3.1/NPZ/2017/462/651. Nazwa programu: „Prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” w zakresie punktu 1.3, celu operacyjnego 3: „Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”.
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej: nie.boj.sie.psychiatry@gmail.com