Kwiecień 19, 2018

Konferencja na temat strategii rozwiązywania problemów uzależnień

Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach dofinansowania z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zaprasza na konferencję, wojewódzką, poświęconą lokalnym strategiom przeciwdziałania narkomanii, która odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Łódzkiego.

Zaproszenie skierowane jest pracowników oświaty, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Link do strony www organizatora