Sierpień 9, 2019

Konferencja dotycząca wdrażania nowej podstawy programowej organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje 21.08.2019 r. w Łodzi wojewódzką konferencję tematyczną poświęconą wdrażaniu nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych. Konferencja jest dedykowana dyrektorom oraz nauczycielom – przede wszystkim języka polskiego, matematyki, historii, biologii i chemii – rzeczonego typu szkół.
Program konferencji rozpoczynających się o godz. 09:00 i trwających ok. 4 godzin został podzielony na dwie części. W części ogólnej (1,5 godziny) zostaną przedstawione założenia nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Następnie, w trakcie warsztatów (1,5 godziny), w zespołach przedmiotowych (język polski, matematyka, historia, biologia/chemia) doskonalone będą umiejętności z poszczególnych przedmiotów niezbędne w szkolnej dydaktyce.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę ORE: Link:
http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/4982

Termin zgłoszeń upływa 14 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Ośrodku Rozwoju Edukacji
u Pana Waldemara Krawca: tel. (22) 345 37 48, e-mail: waldemar.krawiec@ore.edu.pl