Lipiec 28, 2017

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uruchomienia aplikacji internetowej zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformowania o uruchomieniu aplikacji internetowej zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej, która posiada wiele usprawnień względem poprzedniej wersji.

W nowej wersji aplikacji wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany:
• możliwość pracy na wielu stanowiskach jednocześnie
• dostęp do aplikacji z komputerów posiadających dostęp do Internetu
• całkowita rezygnacja z panelu komunikacji
• nowy, bardziej intuicyjny wygląd aplikacji

W ramach uruchomienia aplikacji dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
i Ministerstw zostały udostępnione następujące moduły:
• organy prowadzące – podgląd szczegółów, rejestracja, modyfikacja i usunięcie
• szkoły i placówki oświatowe – podgląd szczegółów i rejestracja

z możliwością wskazania placówki, na podstawie której powstała rejestrowana placówka.
Została również wykonana migracja obecnie wystawionych i obowiązujących upoważnień dla jednostek samorządu terytorialnego, ministerstw oraz kuratoriów.

Aktualnie logowanie przez szkoły i placówki nie jest możliwe (logować obecnie mogą się tylko jednostki samorządu terytorialnego, ministerstwa oraz kuratoria) i próby logowania zostaną zakończone komunikatem o wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace mające na celu uruchomienie dalszych funkcjonalności zmodernizowanego SIO:
• modyfikacja oraz likwidacja szkół i placówek oświatowych,
• złożenia wniosku o dostęp do zmodernizowanego SIO (login i hasło).

Termin uruchomienia powyższych funkcjonalności oraz udostępnienia aplikacji dla szkół i placówek planowany jest do dnia 18 sierpnia 2017 r.

Link do aplikacji SIO