Październik 17, 2019

Komunikat dotyczący stypendiów Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/20

Kuratorium Oświaty w Łodzi prosi o pobranie załączonego oświadczenia, wypełnienie go przez kandydata na stypendystę Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/20 oraz poświadczenie przez szkołę. Drukowaną postać oświadczenia należy dostarczyć do Wydziału Finansów i Kadr Kuratorium Oświaty w Łodzi (stypendyści z terenu Łodzi oraz z powiatów brzezińskiego, łęczyckiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego) lub odpowiedniej Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi w terminie do 31 października 2019 r. Wypłata pierwszej raty stypendium nastąpi do 30 listopada br.
O terminie uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Kuratorium Oświaty w Łodzi powiadomi odrębnym komunikatem.

Oświadczenie. Plik do pobrania