Lipiec 12, 2019

Komunikat dotyczący rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Łódzki Kurator Oświaty przypomina o konieczności przesyłania do organów prowadzących informacji dotyczących ilości wolnych miejsc dla kandydatów w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych po zakończeniu etapu rekrutacji związanego z potwierdzaniem woli przyjęcia do szkoły w terminie nie późniejszym, niż podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – Zarządzenie nr 41/2019 ŁKO z 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów.