Maj 14, 2019

Komunikat dotyczący naboru uczniów SP na bezpłatne kolonie dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego. Dotyczy powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Łódzki Kurator Oświaty w roku 2019 jest organizatorem 14-dniowych bezpłatnych kolonii letnich dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego ze szkół podstawowych.
Kolonie będą miały miejsce na terenie kraju, w terminie od 22 czerwca do 31 sierpnia br.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wytypowanie ze szkoły uczniów w oparciu o określone w załączniku kryteria.

Szczegółowe informacje i kryteria naboru. Plik do pobrania

Wykaz uczniów. Wzór tabeli do pobrania