Lipiec 30, 2020

Komunikat dotyczący arkusza monitorowania przechodzenia uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,
Łódzki Kurator Oświaty informuje, iż w związku ze wznowieniem realizacji planów nadzoru kuratorów oświaty na rok szkolny 2019/2020, należy do dnia 28.08.2020 r. uzupełnić opublikowany na platformie nadzoru pedagogicznego SEO www.seo2.npseo.pl arkusz monitorowania „Przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych”. Informację o zakończeniu pracy z arkuszem online należy przekazać w w/w terminie do wizytatora rejonowego. Państwo Dyrektorzy, którzy zamknęli w/w arkusz monitorowania w terminie wcześniejszym, nie uzupełniają w/w monitorowania.
Z wzorem arkusza oraz harmonogramem można zapoznać się na stronie MEN, w zakładce Nadzór Pedagogiczny.