Czerwiec 18, 2018

Komunikat dla dyrektorów szkół dotyczący stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018

Łódzki Kurator Oświaty przypomina o możliwości składania wniosków o stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje. Plik do pobrania

Wzór wniosku

Oświadczenie dyrektora szkoły/placówki dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w przepisach RODO.