Lipiec 6, 2020

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli wznawia prace

Łódzki Kurator Oświaty, w związku z porozumieniem zawartym w dniu 26 lipca 2017 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Łódzkim Kuratorem Oświaty, informuje, iż od dnia 6 lipca 2020 r. wznawia prace Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim.