Sierpień 29, 2018

Komiks na stulecie odzyskania niepodległości. Archiwum Państwowe zaprasza szkoły do współpracy

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Archiwum Państwowe w Łodzi przygotowało komiks zatytułowany „Listopadowe Zdjęcia”. Komiks adresowany jest do młodzieży szkolnej i nauczycieli historii, którzy mogą wykorzystać go podczas lekcji.

Fabuła komiksu rozgrywa się w Łodzi w dwóch wymiarach czasowych: w 1918 r. i 2018 r. Dzięki wiernemu odwzorowaniu szczegółów architektonicznych oraz odtworzeniu przebiegu wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości w Łodzi, komiks posiada walory edukacyjne i wychowawcze.

Praca została zrealizowana w oparciu o dokumenty znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi.

Archiwum Państwowe w Łodzi serdecznie zaprasza nauczycieli do zapoznania się z komiksem, który będzie zaprezentowany na naradzie kuratora z dyrektorami szkół 30 sierpnia.

Zainteresowanym nauczycielom Archiwum Państwowe w Łodzi przekaże nieodpłatnie egzemplarze komiksu. 

Archiwum informuje także o możliwości współpracy przy realizowanych zajęciach szkolnych związanych z tematyką obchodów Święta Niepodległości, zarówno w szkołach jak i w siedzibie instytucji.