Maj 22, 2018

Katolickie LO w Rawie Mazowieckiej ma sztandar

W uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru Katolickiemu Publicznemu Liceum Ogólnokształcącemu im. św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej uczestniczył łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Liceum powstało w zeszłym roku. W piątek 18 maja – w 98. rocznicę urodzin swojego patrona – otrzymało sztandar.
– Otoczcie go szacunkiem, noście z dumą i dobrze reprezentujcie swoją szkołę – powiedział Grzegorz Wierzchowski, oddając sztandar w ręce licealistów.

Chwilę wcześniej kurator oświaty podkreślił, że Katolickie Publiczne LO w Rawie Mazowieckiej otrzymuje sztandar w roku, w którym świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
– Dzięki temu jeszcze lepiej widzimy, jakim darem był dla nas Jan Paweł II. Ile dobrego zrobił dla naszej ojczyzny i świata – mówił kurator, życząc szkole, by dalej rozwijała jego dzieło, wychowywała wybitnych absolwentów pełniących ważne role w życiu społecznym, ale przede wszystkim dobrych i mądrych ludzi.

Uroczystość zorganizowano w kaplicy Parafii pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej. Wziął w niej udział również biskup Diecezji Łowickiej ks. Andrzej Dziuba, który poświęcił sztandar i zaapelował do młodzieży, by odważnie szła drogą swojego patrona.
– Wraz ze sztandarem szkoła otrzymała tożsamość. Od dziś podczas różnych doniosłych wydarzeń będziemy mogli z dumą stanąć wśród pocztów innych szkół – mówił z radością ks. Konrad Świstak w imieniu założycieli liceum.

Dyrektor Katolickiego Publicznego LO Danuta Doroba podziękowała wszystkim fundatorom sztandaru, podkreślając, że jest on zasługą całej szkolnej społeczności i jej wielu przyjaciół.
Pięknego sztandaru pogratulowali szkole przedstawiciele władz samorządowych, a uroczystość zakończył występ uczniów opowiadający o postaci i nauce Jana Pawła II.