Maj 8, 2019

Jak uczyć o II wojnie światowej? Zaproszenie na konferencję

Oddział łódzki Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi organizuje 25 maja br. konferencję edukacyjną „Jak uczyć o II wojnie światowej?”, skierowaną do nauczycieli przedmiotów humanistycznych wszystkich poziomów kształcenia. Celem konferencji jest refleksja nad wyzwaniami związanymi z prezentacją martyrologicznych treści II wojny światowej i ich znaczeniem w edukacji, oraz omówienie efektywnych metod nauczania.

Swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami podzielą się ze słuchaczami pracownicy Zakładu Dydaktyki Historii IH UAM w Poznaniu oraz placówek muzealnych z Warszawy, Krakowa, Chełmna i Lublina. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową do 17 maja br. pod adresem: magdalena.zapolska@ipn.gov.pl lub oben.lodz@ipn.gov.pl

Program konferencji. Plik do pobrania