Listopad 9, 2018

Jak efektywnie uczyć języka obcego w klasach wstępnych (tzw. zerowych) i dobrze przygotować młodzież do nauki w klasach dwujęzycznych?

Seminarium doskonalące dla nauczycieli uczących w oddziałach dwujęzycznych z językiem niemieckim lub planujących nauczanie niemieckiego w oddziałach dwujęzycznych ze szczególnym uwzględnieniem klas wstępnych (tzw. zerówek) organizowane jest przez Goethe-Institut we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Organizatorzy: Goethe-Institut w Warszawie i ORE
Data: 23 – 25.11.2018
Miejsce: Sulejówek
Język seminarium: język niemiecki
Referent: Rainer Wicke
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.11. 2018

Zgłoszenia: Iwona.Kuczkowska@goethe.de

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyjmowania zgłoszeń według kolejności nadsyłania. Zakwalifikowane osoby otrzymają w terminie późniejszym dokładny program szkolenia. Na zakończenie szkolenia będą przyznawane uczestnikom zaświadczenia.