Czerwiec 15, 2018

IX edycja konkursu „Papież Słowianin” za nami

Kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski pogratulował laureatom, finalistom i uczestnikom ogólnopolskiego konkursu „Papież Słowianin”. Uczniowie dostali dyplomy i nagrody – m.in. książki o Janie Pawle II, płyty CD i notebooki.

We wtorek w sali lustrzanej Pałacu Poznańskich w Łodzi spotkali się gimnazjaliści, którzy w maju rywalizowali w etapie centralnym konkursu „Papież Słowianin”. Laureatom, finalistom i uczestnikom konkursu gratulacje złożyli: dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski, biskup pomocniczy łódzki ks. Ireneusz Pękalski oraz kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. W uroczystej gali wzięli udział również m.in. ks. Marcin Wojtasik z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej oraz Krzysztof Jurek z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Grzegorz Wierzchowski podkreślił, że IX edycja konkursu przypadła w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i przypomniał słowa Jana Pawła II o „odpowiedzialności za dziedzictwo, któremu na imię Polska”. Ta odpowiedzialność zobowiązuje i kosztuje, ale to dobrze – mówił papież 35 lat temu do polskiej młodzieży. – Bo tylko to, co kosztuje, stanowi wartość. Dlatego należy o tę wolność dbać i wciąż na nowo ją zdobywać.
Ks. biskup Ireneusz Pękalski podziękował wszystkim, którzy organizują konkurs i dbają o jego wysoki poziom. Zwrócił się również do uczniów: – Nie wystarczy poznawać postaci Jana Pawła II. Ważne, by to, czego się przy tej okazji dowiadujemy, stanowiło treść naszego codziennego życia.

W ostatnim – centralnym – etapie konkursu rywalizowało 46 uczniów. Pierwsze równorzędne miejsca zajęły: Kinga Mazgaj z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rzeszowie oraz Martyna Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zduńskiej Woli.

Galę finałową poprowadzili wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Łodzi: Romana Cybulska i Jerzy Śnieć. Przed rozdaniem nagród uczestnicy i goście wysłuchali występu chóru uczniów z Moszczenicy, który zaśpiewał m.in. Bogurodzicę, pieśń „Barka” i znaną piosenkę „Taki kraj”.

Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin” po raz pierwszy odbył się w roku szkolnym 2009/2010. Organizowany jest przez łódzkiego kuratora oświaty w porozumieniu z kuratorami z innych województw, przy współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitarnej w Łodzi.
Temat IX edycji konkursu brzmiał: „Św. Jan Paweł II – Syn polskiego narodu, świadek i uczestnik zmagań o wolność i niepodległość Polski”. Uczniowie pisali wypracowania i rozwiązywali testy, a laureaci i finaliści – oprócz nagród – otrzymali dodatkowe punkty w naborze do szkół ponadgimnazjalnych.