Czerwiec 7, 2018

„Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w „Inspiratoriach pomysłowej szkoły”, podczas których będą przeprowadzone m.in. wykłady, warsztaty, atrakcyjne zajęcia w terenie z przewodnikami turystycznymi dotyczące zagadnień związanych z projektem „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniach 17 – 19 czerwca 2018 r.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji – www.ore.edu.pl