Listopad 19, 2019

Innowacje pedagogiczne – zapraszamy do dzielenia się dobrymi praktykami

Wydział Innowacji i Rozwoju ORE zaprasza do dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu działalności innowacyjnej szkół i placówek oświatowych. 

Aktualne przepisy prawa traktują działalność innowacyjną jako integralny element pracy każdej szkoły. Jesteśmy świadomi tego, jak dużo cennych inicjatyw jest realizowanych w polskich szkołach, jak wielu nauczycieli i dyrektorów poszukuje nowych metod i form pracy. Mamy nadzieję, że ich upowszechnienie będzie inspiracją do wprowadzania kolejnych zmian i rozwoju szkół.

Zachęcamy autorów innowacji pedagogicznych do zgłaszania dobrych praktyk. Można to zrobić do 6 grudnia 2019 r. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA – kwestionariusz zgłoszeniowy

Dobre praktyki zostaną zebrane i opublikowane na stronie internetowej ORE. Wydział Innowacji i Rozwoju zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszonych innowacji.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 22 570 83 25