Informacje o rekrutacji – archiwum

Wolne miejsca w szkołach w ramach rekrutacji na rok szkolny 2018/19

Informator o szkołach ponadgimnazjalnych 2018/2019

Zarządzenie ŁKO nr 31/2018 z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 89/2017 ŁKO z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Plik do pobrania

UWAGA! Zmienione zarządzenie w sprawie terminów rekrutacji:

Zarządzenie ŁKO nr 12/2018 z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie terminów rekrutacji 

Zarządzenie ŁKO nr 89/2017 z 10 października 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2017/18, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych i branżowych szkołach I stopnia

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim

Zarządzenie ŁKO nr 7/2017 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymieniane na świadectwie ukończenia gimnazjum

Nabór do szkół 2016/2017 – zarządzenie

Informator o szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego na rok szkolny 2016/2017

Zasady przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym