Kwiecień 1, 2020

Informacja o możliwości przyznania pomocy w okresie zamknięcia stołówek szkolnych

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół i placówek,
Łódzki Kurator Oświaty uprzejmie prosi o przekazanie osobom zainteresowanym informacji, że w okresie zamknięcia szkół i placówek edukacyjnych, w których stołówka jest nieczynna i dziecko nie może spożywać posiłków – kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.