Kwiecień 2, 2020

Informacja nt. zmiany zasad przekazywania zaświadczeń laureatom i finalistom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Szanowni Państwo
Rodzice i Opiekunowie Prawni
Laureatów i Finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2019/2020

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z komunikatem w sprawie zmiany zasad przekazywania zaświadczeń laureatom i finalistom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Komunikat. Plik do pobrania
Zarządzenie ŁKO nr 31/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
Załącznik nr 13 do Regulaminów WKP – informacja o adresie przekazania zaświadczenia. Plik do pobrania