Lipiec 17, 2020

Informacja NFZ o zasadach organizacji i sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia uczniom dostępu do świadczeń według jednolitych, określonych przepisami zasad Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje informację na temat sposobu organizacji i sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.

Informacja NFZ. Plik do pobrania