Kwiecień 18, 2017

Informacja na temat opiniowania arkuszy organizacji pracy przez kuratora oświaty

W związku z realizacją zadań związanych z wydawaniem przez kuratora oświaty opinii w odniesieniu do arkuszy organizacji pracy publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 – w załączeniu do pobrania: