Luty 9, 2018

Informacja dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych dotycząca spotkań informacyjno-konsultacyjnych organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizuje dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne, których celem będzie przedstawienie:

• założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej

• przepisów prawa oświatowego w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – odpowiedzi na pytania zgłaszane podczas pilotażu, dyskusja nad obszarami wymagającymi zmian

• działań pilotażowych w zakresie wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych i standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Spotkania odbędą się w dniach: 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) w Warszawie w Hotelu Novotel Warszawa Airport, przy ul. 1 Sierpnia 1 oraz 28 lutego 2018 r. (środa) we Wrocławiu w Hotelu Mercure Wrocław Centrum, przy pl. Dominikańskim 1. Oba spotkania odbędą się w godz. 10.30 – 16.00.

Rejestracja na ww. spotkania możliwa jest tylko i wyłącznie za pomocą poniższych linków do systemu rejestracyjnego ORE:

Rejestracja na spotkanie w Warszawie – link

Rejestracja na spotkanie we Wrocławiu – link