Wrzesień 25, 2017

II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole”
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
serdecznie zapraszają reprezentantów rad rodziców z całej Polski na:

II Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców
Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole

Szczegółowe informacje o konferencji. Plik do pobrania