Maj 23, 2019

II Łódzka Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Gospodarka finansowa rad rodziców oraz ich udział w tworzeniu i realizacji programów wychowawczo – profilaktycznych szkół to główne tematy spotkania zorganizowanego przez fundację „Rodzice Szkole” i Kuratorium Oświaty w Łodzi.

– Rodzice pełnią podmiotową rolę w życiu szkoły. Nie da się stworzyć dobrej szkoły bez ich udziału – powiedział podczas otwarcia konferencji Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty. Kurator przypomniał, że rodzice powinni być zaangażowani aktywnie nie tylko w tworzenie, ale i w realizację programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły. Podkreślił, że to od decyzji rodziców zależeć powinno jakie wartości i w jakiej formie przekazywane są ich dzieciom.

O roli rad rodziców w polskim systemie oświaty w kontekście obowiązujących przepisów opowiedział Wojciech Starzyński, prezes fundacji „Rodzice Szkole”. Kolejne tematy konferencji omówili pełnomocnicy fundacji. Mirosława Grzemba – Wojciechowska podpowiadała uczestnikom spotkania, jak w praktyce budować dobrą współpracę między rodzicami, nauczycielami i dyrektorem szkoły. Krzysztof Zuba wyjaśniał natomiast zagadnienia związane z gospodarką finansową rad rodziców (pozyskiwanie pieniędzy, zarządzanie budżetem, prowadzenie dokumentacji). Uczestnicy konferencji otrzymali poradnik pn. „Vademecum finansów rad rodziców”. Jego wersję elektroniczną wszyscy zainteresowani mogą pobrać bezpłatnie ze strony internetowej:
akademiaradrodzicow.pl

II Łódzką Regionalną Konferencję Rad Rodziców zorganizowano w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi. Wzięło w niej udział ponad 200 przedstawicieli rad rodziców, dyrektorów szkół oraz samorządowców. Wykładom i dyskusji przysłuchiwali się m.in.  przedstawiciel Wojewody Łódzkiego Piotr Cieplucha, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, ks. Julian Dzierżak, dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi, Jolanta Kuropatwa, wicekurator oświaty, Ewa Sobór, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi, oraz Janusz Moos, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.