Luty 22, 2018

II edycja akcji edukacyjnej organizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia pt. „Prawa Pacjenta Dziecka w szkole”

Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie lekcji o tematyce zdrowotnej w oparciu o scenariusze i tematy przygotowane przez doświadczonych nauczycieli kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339 im. Rouila Wallenberga w Warszawie, panie: mgr Annę Kołodziejczyk i mgr Miłosławę Kowalczewską. Treść przygotowanych scenariuszy jest zgodna z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych umiejętności treści wchodzących w skład Edukacji Zdrowotnej, Polonistycznej, Społecznej, Artystycznej i Wychowania Fizycznego oraz Podstawą Nauczania Etyki.
II edycja akcji edukacyjnej została objęta Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

W ramach akcji na stronie internetowej akademia.nfz.gov.pl udostępnione zostały materiały edukacyjne dla nauczycieli, którzy zechcą uczestniczyć w wydarzeniu oraz plakat promujący całą inicjatywę. W przypadku pytań osobą do kontaktu jest p. Iwona Poznerowicz, tel.: (22) 572 64 59