Czerwiec 22, 2018

I Kongres Nauczycieli Fizyki odbędzie się w Łodzi

Organizuje go Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Centrum Nauki i Techniki EC1 – Łódź Miasto Kultury.

Kongres, zaadresowany do nauczycieli fizyki i zaplanowany w dniach 14 – 16 września 2018 roku, jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim. Uczestniczyć w nim będą pracownicy naukowi i dydaktyczni wszystkich polskich uniwersytetów kształcących i doskonalących nauczycieli tego przedmiotu.

Więcej informacji o kongresie na stronie internetowej www.knf1.uni.lodz.pl