Maj 30, 2019

„Gospodarka morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski”. Prezentacja projektu edukacyjnego

Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych i Kuratorium Oświaty w Łodzi zaprosili nauczycieli na konferencję poświęconą projektowi lekcji multimedialnych na temat gospodarki morskiej i jej znaczenia dla ekonomicznego rozwoju Polski.

– Chcemy wzbogacić wiedzę uczniów oraz poszerzyć horyzonty zawodowe przyszłych absolwentów o ten ważny dział gospodarki, jakim jest gospodarka morska – wyjaśniał istotę projektu Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty. Kurator podkreślił, że prezentowany projekt doskonale wpisuje się w wysiłki resortu edukacji zmierzające do odbudowy szkolnictwa zawodowego i połączenia go ściśle z potrzebami rynku pracy.

O szczegółach projektu opowiedziała podczas poniedziałkowej konferencji Joanna Tarnowska z Fundacji Towarzystwo Projektów Edukacyjnych. Sektory gospodarki związane z morzem oraz ich znaczenie dla ekonomicznego rozwoju naszego kraju omówiła Paulina Kmita z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Natomiast trener biznesu Wojciech Szymczak podpowiadał nauczycielom, jak zapoznawać uczniów z perspektywą kariery w zawodach związanych m.in.  z przemysłem portowym i stoczniowym. Ponadto uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć dwa z czterech filmów edukacyjnych przygotowanych na potrzeby projektu, a także skonsultować metody pracy, które zamierzają zastosować podczas jego realizacji.

Projekt „Gospodarka morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski” realizowany będzie w wybranych klasach szkół ponadpodstawowych w całym kraju. W zależności od tego, na jakie scenariusze zdecyduje się nauczyciel, cykl zajęć trwać będzie od 4 do 8 godzin lekcyjnych. Podstawą pracy będą filmy edukacyjne poświęcone różnym gałęziom gospodarki morskiej oraz podręczniki, które uczestnicy projektu otrzymali w trakcie konferencji. Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się więcej m.in. o transporcie morskim i funkcjonowaniu portów, przemyśle stoczniowym, żegludze śródlądowej i rybołówstwie. Poznają zawody i specjalizacje, na które w tych sektorach gospodarki morskiej panuje największe zapotrzebowanie. Uczniowie wspólnie z nauczycielem będą także mogli wziąć udział w konkursie pn. „Morze możliwości” – sprawdzić swoją wiedzę i wygrać cenne nagrody.