Listopad 16, 2017

Generał Stanisław Maczek patronem szkół tworzących ZSSiM

Technikum oraz Szkoła Branżowa I stopnia tworzące Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi przyjęły we wtorek imię legendarnego dowódcy 1 Dywizji Pancernej.

Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym pod komendą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jarosława Miki. Uczestniczyły w niej: Kompania Honorowa 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka oraz orkiestra wojskowa.

W gronie gości znaleźli się m.in. ks. Adam Lepa, biskup senior Archidiecezji Łódzkiej, Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Alicja Kaczorowska, poseł na Sejm RP, Karol Młynarczyk, wicewojewoda łódzki, Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi, Tomasz Kacprzak, przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi, Danuta Zakrzewska, dyrektor OKE oraz Janusz Moos, dyrektor ŁCDNIKP.  Przybyłych przywitał dyrektor szkoły Ryszard Kaźmierczak.

Mottem uroczystości były słowa generała Maczka: „Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski”. Odniósł się do nich m.in. Jan Józef Kasprzyk, który przypomniał, że polskie formacje przyczyniły się w znacznym stopniu do odzyskania wolności przez Francję, Belgię czy Holandię. – I to jest zadanie dla młodego pokolenia, dla uczniów: aby wiedzę o generale Maczku i poświęceniu polskiego żołnierza propagować wśród rówieśników nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami – powiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wyboru patrona pogratulował szkole kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. Kurator odczytał także list, który do uczniów i nauczycieli skierowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Podczas uroczystości szkoła otrzymała nowy sztandar z wizerunkiem gen. Maczka. Postać generała i jego historię przybliżyli uczestnikom spotkania aktorzy Mirosława Marcheluk i Ryszard Mróz.
Po ceremonii w sali gimnastycznej uczestnicy zgromadzili się przed budynkiem szkoły, gdzie miało miejsce poświęcenie tablicy upamiętniającej patrona oraz złożenie pod nią kwiatów.