Listopad 17, 2017

Forum Uczniów Województwa Łódzkiego

Uczniowie działający w szkolnych samorządach zastanawiali się, w jaki sposób mogą zmieniać rzeczywistość – nie tylko szkolną. Pierwsze Forum Uczniów Województwa Łódzkiego zorganizowała Fundacja Osnowa.

Uczniowie ze szkolnych samorządów spotkali się w Zespole Szkół Salezjańskich przy ul. Wodnej w Łodzi. Forum rozpoczął panel dyskusyjny z udziałem łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego. Wśród gości byli również poseł na Sejm Waldemar Buda, dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Bartosz Rzętkiewicz, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos oraz Aneta Madziara z Ośrodka Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP.

Rozmowa toczyła się wokół pytań o miejsce samorządu uczniowskiego w szkole i poza nią – na mapie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Jakub Żebrowski z Fundacji Osnowa powiedział, że aktywny i innowacyjny szkolny samorząd jest zalążkiem takiego społeczeństwa.
– Samorząd powinien współuczestniczyć w prowadzeniu szkoły. Dostarczać informacje o problemach i pomysły na ich rozwiązanie – mówił Janusz Moos.

Grzegorz Wierzchowski zachęcał uczniów do aktywności, a dyrektorów szkół – do korzystania z energii młodych ludzi, którzy chcą działać, poświęcać swój czas dla innych, zmieniać nie tylko szkolny świat. Jeden z uczniów żałował, że dodatkowa praca w samorządzie nie jest doceniana przez szkoły, choć uczniowie często płacą za nią niższymi ocenami.  
– Nie jest tak, że wszystko trzeba robić po to, by coś z tego mieć. Często korzyść jest taka, że komuś pomogłem, jestem komuś potrzebny. Czy to nie jest wartość? – odpowiedział pytaniem kurator.
Wartość, która i tak kiedyś zaprocentuje, bo osobom aktywnym, angażującym się w różne społeczne inicjatywy czy wolontariat, w dorosłym życiu łatwiej znaleźć ciekawą pracę i podejmować odpowiedzialne zadania – przekonywali Waldemar Buda i Bartosz Rzętkiewicz.

W drugiej części spotkania uczestnicy Forum podzielili się na grupy, w których dyskutowali m.in. o wolontariacie jako innowacyjnej metodzie aktywizacji społecznej i polach do działania dla szkolnych samorządów. Poruszyli także szersze tematy, związane z konfliktami pokoleniowymi oraz pytaniem o to, komu w dzisiejszych czasach młodzi ludzie mogą zaufać. W finale Forum grupy zaprezentowały wnioski ze swoich rozważań.