Grudzień 3, 2019

Forum OSEregio w Łodzi

29 listopada w łódzkim Hotelu Ambasador Premium miało miejsce spotkanie poświęcone Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w skrócie OSE – dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

Forum OSEregio to cykl spotkań, które odbywają się w różnych miastach w całej Polsce. W spotkaniu zorganizowanym w Łodzi uczestniczył m.in. Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski.
– Chciałbym, aby każdy uczeń miał zbliżone warunki do nauki, niezależnie od tego, gdzie się uczy: w dużym mieście czy w małej wiejskiej szkole. Szybki i bezpłatny internet wyrównuje edukacyjne szanse – powiedział Grzegorz Wierzchowski podczas inauguracji forum, w którym uczestniczyli nauczyciele szkół z województwa łódzkiego.

Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Tomasz Łukawski podkreślił na wstępie spotkania, że OSE to nie tylko skrzynka z kablem w każdej szkole. To przede wszystkim idea. Olbrzymi zasób wiedzy oraz umiejętności i narzędzia umożliwiające wykorzystywanie jej na wszystkich szkolnych lekcjach, nie tylko na informatyce.

Odczytany został list Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego, w którym minister zachęcał nauczycieli do korzystania z edukacyjnych możliwości stwarzanych przez OSE i życzył owocnych dyskusji. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentował Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, a Kuratorium Oświaty w Łodzi – oprócz kuratora – koordynator ds. innowacji pedagogicznych Piotr Patora.

Form rozpoczęły debaty panelowe z ekspertami OSE i MEN. Dyskutowano m.in. o tym, jakie konsekwencje dla edukacji niesie nowa, cyfrowa rzeczywistość. Drugą cześć spotkania wypełniły warsztaty m.in. o wyzwaniach w kontekście bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, czy nowych technologiach w edukacji. Nauczyciele zastanawiali się, jak wykorzystać smartfon w szkole, jak uczyć myślenia programistycznego od najmłodszych lat.
Eksperci OSE odpowiadali również na pytania na ustawionych w hotelowym holu stoiskach informacyjnych.

Podczas forum ogłoszono wyniki konkursu, którego uczestnicy mieli szansę wygrać mobilne pracownie multimedialne dla swoich szkół. W Łódzkiem otrzymało je kilkadziesiąt placówek.
W trakcie obrad połączono się online ze Szkołą Podstawową nr 120 z ul. Centralnej w Łodzi, w której – równolegle do konferencji – toczyła się lekcja o bezpieczeństwie w sieci. Uczestnicy forum mogli ją obejrzeć i zadać uczniom pytania. 

OSE została zaprojektowana przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Rządowy program – dając szkołom dostęp do szerokopasmowego, bezpiecznego internetu – podnosi poziom kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, wzbogaca proces kształcenia o zasoby dostępne w internecie, wyrównuje szanse edukacyjne.

W Polsce jest około 30 000 szkół w 19 500 lokalizacjach. W 2019 r. liczba podłączonych lokalizacji powinna przekroczyć 12 700, a w przyszłym roku w OSE będą prawdopodobnie już wszystkie polskie szkoły.