Grudzień 20, 2018

Finał konkursu „Segregujesz edukujesz”

Uczniowie szkół podstawowych rywalizowali pod patronatem kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego. Autorzy najlepszych pomysłów zachęcających do segregacji odpadów dostali gratulacje i nagrody.

Do konkursu „Segregujesz edukujesz” zostały zakwalifikowane 23 prace uczniów szkół podstawowych z całego województwa – m.in. albumy, prezentacje multimedialne, filmy zachęcające do segregowania odpadów. Jurorzy wytypowali trzy najciekawsze. Gala podsumowująca konkurs miała miejsce w poniedziałek, w łódzkiej siedzibie jego organizatora – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Laureatom pogratulował łódzki kurator oświaty, który objął konkurs honorowym patronatem. – Przedstawiając różne pomysły zachęcające do segregowania śmieci, daliście innym własny dobry przykład, a to najlepsza metoda, by kogoś do czegoś przekonać – powiedział Grzegorz Wierzchowski. Kurator podziękował również zaangażowanym w konkurs nauczycielom za to, że nie tylko rozmawiają z uczniami o konieczności chronienia środowiska, ale wspólnie z nimi działają na rzecz przyrody.

Uczniom i nauczycielom pogratulował także Kazimierz Perek, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi. Dyrektor podkreślił, że konkurs „Segregujesz edukujesz” jest wyrazem naszej odpowiedzialności za stan przyrody – lasów, wód, powietrza – wobec przyszłych pokoleń.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi, drugie – uczniowie SP nr 34 w Łodzi, trzecie – uczniowie SP nr 1 w Skierniewicach.

Grzegorz Wierzchowski, Kazimierz Perek oraz Wojciech Miedzianowski, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wręczyli laureatom dyplomy i nagrody (m.in. albumy i tablety). Konkursowe projekty zostaną przesłane do odpowiednich jednostek samorządu, by te mogły wykorzystać je w swoich lokalnych kampaniach promujących segregację śmieci.

Więcej informacji na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi (link)