Maj 23, 2018

Finał konkursu „Papież Słowianin”

46 uczniów gimnazjów przystąpiło w piątek 18 maja do rozwiązywania testu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin”. Wyniki konkursu poznamy 24 maja.

Konkursowe zmagania poprzedziła msza dziękczynna za dar świętego Jana Pawła II, odprawiona w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Po nabożeństwie delegacja młodzieży  wraz z Grzegorzem Wierzchowskim, łódzkim kuratorem oświaty, złożyła kwiaty przed pomnikiem papieża Polaka.

Etap ogólnopolski konkursu zorganizowano w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Podczas spotkania z uczniami kurator podkreślił, że już sam udział w finale jest powodem do satysfakcji i świadczy o olbrzymiej wiedzy uczestników. – Dzieło naszego wybitnego rodaka, św. Jana Pawła II, trwa, czego dowodem jest także nasza dziś tu obecność – powiedział Grzegorz Wierzchowski.

Uczestników konkursu powitali także ksiądz Marcin Wojtasik, przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej oraz Romana Cybulska, wizytator, pomysłodawczyni i ogólnopolski koordynator konkursu.

W finale konkursu „Papież Słowianin” wzięło udział 46 uczniów z województw: łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko – mazurskiego. Na rozwiązanie testu mieli 120 minut. Wyniki poznamy 24 maja, a rozdanie nagród, dyplomów i zaświadczeń odbędzie się 12 czerwca w Pałacu Poznańskich w Łodzi.