Maj 19, 2017

Finał 8. edycji konkursu „Papież Słowianin”

58 uczniów gimnazjów wzięło udział w czwartek w etapie centralnym ogólnopolskiego konkursu „Papież Słowianin”.
Przed przystąpieniem do testu finaliści spotkali się z kuratorem oświaty Grzegorzem Wierzchowskim.

– Jesteście najlepszymi z najlepszych – przywitał uczniów kurator Grzegorz Wierzchowski. – Tak naprawdę wszyscy jesteście już zwycięzcami, bo uczestnicząc w tym konkursie poznajecie życie i twórczość świętego Jana Pawła II, największego z Polaków – dodał kurator.

Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 120 minut. Aby wziąć udział w ogólnopolskim finale musieli wcześniej zwyciężyć w etapie szkolnym (praca pisemna na jeden ze wskazanych przez organizatora tematów) oraz uzyskać wysoką punktację na poziomie wojewódzkim (test wiedzy).

Zanim uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu etapu centralnego wraz ze swoimi opiekunami wzięli udział we mszy świętej odprawionej w Łódzkiej Archikatedrze przez biskupa Ireneusza Pękalskiego. Tradycyjnie złożyli też kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II.

Wyniki  zostaną opublikowane 25 maja w serwisie  Kuratorium Oświaty w Łodzi (dział „Rodzice i uczniowie”, zakładka „Konkurs Papież Słowianin”) oraz na stronach internetowych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin” organizowany jest przez łódzkiego kuratora oświaty w porozumieniu z innymi kuratorami w Polsce. Laureaci i finaliści konkursu otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
Gala wręczenia nagród, dyplomów i zaświadczeń odbędzie się 12 czerwca w Pałacu Poznańskich w Łodzi.