Wojewódzka konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

2017-12-05 11:00 - 15:00

Łódzki Kurator Oświaty zaprasza Szanownych Państwa dyrektorów szkół ogólnodostępnych
na wojewódzką konferencję „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

Konferencja odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi przy ul. Wileńskiej  22 a.

Termin przesyłania zgłoszeń – 24 listopada 2017

Pełna informacja o konferencji – link do komunikatu