Spotkania kuratora oświaty z dyrektorami szkół i rodzicami uczniów – Skierniewice i Sieradz

2019-03-12 Cały dzień

Łódzki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w spotkaniach dotyczących realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej działań ukierunkowanych na podniesienie prestiżu nauczyciela i wdrażanego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów szkół oraz po jednym przedstawicielu rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych i rodziców uczniów klas III gimnazjalnych.

Spotkania dla dyrektorów szkół z terenu objętego nadzorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach

godz.9.30
Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3-Maja 6, I piętro
(powiaty rawski, skierniewicki, m. Skierniewice)

godz.13.00
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie
ul. Władysława Jagiełły 6 – hala sportowa
(powiaty łęczycki, łowicki, kutnowski)

Spotkania dla dyrektorów szkół z terenu objętego nadzorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu

godz. 9.30
Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II
ul. Armii Krajowej 5,
(powiaty: łaski, poddębicki, sieradzki, zduńskowolski)

godz. 13.00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieluniu
Os. Osiedle Kard. St. Wyszyńskiego 30A
(powiaty: pajęczański, wieluński, wieruszowski)