Spotkania kuratora oświaty z dyrektorami szkół i rodzicami uczniów – powiaty zgierski, pabianicki, brzeziński, łódzki wschodni

2019-03-15 Cały dzień

Łódzki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w spotkaniach dotyczących realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej działań ukierunkowanych na podniesienie prestiżu nauczyciela i wdrażanego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów szkół oraz po jednym przedstawicielu rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych i rodziców uczniów klas III gimnazjalnych.

godz.10.00
Zespół Szkół Salezjańskich w Łodzi ul. Wodna 34,
(powiaty zgierski, pabianicki, brzeziński, łódzki wschodni)