Spotkania kuratora oświaty z dyrektorami szkół i rodzicami uczniów – Piotrków Trybunalski oraz powiaty piotrkowski, bełchatowski i radomszczański

2019-03-11 Cały dzień

Łódzki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w spotkaniach dotyczących realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej działań ukierunkowanych na podniesienie prestiżu nauczyciela i wdrażanego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów szkół oraz po jednym przedstawicielu rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych i rodziców uczniów klas III gimnazjalnych.

godz. 9.00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3
w Piotrkowie Tryb., ul. Broniewskiego 16
(Piotrków Tryb., powiat piotrkowski)

godz. 12.00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 96
(powiaty bełchatowski i radomszczański)