Spotkania kuratora oświaty z dyrektorami szkół i rodzicami uczniów – Łódź oraz powiaty opoczyński i tomaszowski

2019-03-14 Cały dzień

Łódzki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w spotkaniach dotyczących realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej działań ukierunkowanych na podniesienie prestiżu nauczyciela i wdrażanego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów szkół oraz po jednym przedstawicielu rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych i rodziców uczniów klas III gimnazjalnych.

godz.10.00
Szkoła Podstawowa nr 10 w Tomaszowie Maz., ul. Ostrowskiego 14
(powiaty opoczyński i tomaszowski)

godz. 12.00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Łódź ul. Czajkowskiego 14
(miasto Łódź)

godz.14.00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Łódź ul. Czajkowskiego 14
(miasto Łódź)