Ogólnopolskie eliminacje konkursu „Papież Słowianin”

2017-05-18 11:10 - 14:00

Łódzki Kurator Oświaty ma zaszczyt zaprosić uczestników Konkursu zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego do udziału w dniu 18 maja 2017 r. w eliminacjach ogólnopolskich Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum Papież Słowianin.

Porządek spotkania:

10.00 – 11.00 Msza św. w Łódzkiej Archikatedrze, ul. Piotrkowska 265, złożenie wiązanki pod pomnikiem Jana Pawła II.

Przebieg eliminacji w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202.

11.10 – 11.30 Rejestracja uczestników Konkursu,

11.30 – 12.00 Wystąpienia zaproszonych gości, sprawy organizacyjne,

12.00 – 14.00 Pisanie testu (120 minut),

14.00 – 15.00 Zakończenie eliminacji, informacje końcowe, posiłek.