Narada z dyrektorami szkół i placówek z terenu Delegatury KO w Sieradzu. Dwie tury

2017-08-29 Cały dzień

Narada dla dyrektorów z powiatów łaskiego, poddębickiego, zduńskowolskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego i miasta Sieradz.

godz. 9.00 – dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów

godz. 11.30 – dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, placówek, poradni psychologiczno – pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli

Teatr Miejski w Sieradzu
ul. Dominikańska 19