Narada z dyrektorami szkół i placówek z terenu Delegatury KO w Piotrkowie Trybunalskim. Dwie tury

2017-08-28 Cały dzień

Narada dla dyrektorów z powiatów bełchatowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego i miasta Piotrków Trybunalski.

godz. 11.00 – dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów

godz. 13.13 – dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, placówek, poradni psychologiczno – pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli

Centrum Idei “Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Rycerska 3
(wejście od Placu Kościuszki)