Lipiec 3, 2018

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

W związku z faktem, że od 1 września 2018 roku obowiązywać będzie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” przygotował przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ), które mogą być wykorzystywane przez szkoły i placówki w realizacji zadań wynikających ze wspomnianego rozporządzenia.

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnił powyższe materiały na portalu „doradztwo edukacyjno-zawodowe”: http://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/.

W skład kompletu materiałów wchodzą:
– Zestaw przykładowych programów preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty (bez scenariuszy).
– Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami.
– Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami.
– Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami.
– Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami.
– Przykładowy program doradztwa zawodowego dla branżowych szkół z proponowanymi scenariuszami.
– Przykładowy program doradztwa zawodowego dla technikum z proponowanymi scenariuszami.
– Przykładowy program doradztwa zawodowego dla liceum ogólnokształcącego z proponowanymi scenariuszami.
– Przykładowy program doradztwa zawodowego dla szkoły policealnej z proponowanymi scenariuszami.
– Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły podstawowej.
– Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla branżowych szkół.
– Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla technikum.
– Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla liceum ogólnokształcącego.
– Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły policealnej.