Kwiecień 27, 2017

EDUinspiracje Zawodowo. Konferencja

W jaki sposób kształcić młodych ludzi, aby po ukończeniu szkoły z łatwością znaleźli satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy czwartkowej konferencji zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, która jest jednocześnie Narodową Agencją Programu Erasmus+. W spotkaniu uczestniczył kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

– Nikt nie ma wątpliwości, że o szkolnictwie zawodowym w Polsce trzeba rozmawiać, bo nadal jest w tym temacie wiele do zrobienia – powiedział kurator Grzegorz Wierzchowski, przypominając, że sprawa szkół branżowych to jeden z priorytetów wdrażanej przez ministerstwo reformy oświaty. Kurator w swoim wystąpieniu przedstawił wyniki badań ilustrujące rozdźwięk między popularnością określonych kierunków kształcenia w naszym województwie, a zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców.

Tadeusz Wojciechowski z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zwrócił uwagę, że dla pracodawców coraz ważniejsze stają się tzw. kompetencje miękkie jak radzenie sobie z kryzysami, łatwość nawiązywania kontaktów czy mobilność, które pomaga rozwijać m.in. program wymiany zagranicznej Erasmus + .

Uczestnicy konferencji EDUinspiracje mieli także okazję wziąć udział w panelach tematycznych, podczas których dyskutowano m.in. o roli wolontariatu w przygotowaniu do życia zawodowego, współpracy między pracodawcami i szkołami oraz o ważnej roli doradztwa zawodowego  w kształtowaniu kariery przyszłych absolwentów.