Listopad 22, 2019

Dzień Pracownika Socjalnego

Wyróżniający się pracownicy pomocy społecznej i pracownicy socjalni w dniu swojego święta otrzymali dyplomy, upominki i róże. Z okazji jubileuszu 20-lecia Polityki Społecznej Samorządu Województwa Łódzkiego pamiątkową statuetkę odebrał również kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Zapisany w kalendarzu pod datą 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych i pracowników socjalnych. W tym roku jego wojewódzkie obchody – zorganizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – miały miejsce w filharmonii.

Andrzej Górczyński z Zarządu Województwa Łódzkiego w imieniu Marszałka Województwa Grzegorza Schreibera podziękował wszystkim pracownikom za ciężką pracę na rzecz osób, które potrzebują wsparcia – starszych, chorych, samotnych, a także zagrożonych wykluczeniem społecznym. W imieniu wicewojewody Karola Młynarczyka (pełniącego obowiązki wojewody) uczynił to Piotr Cieplucha, dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Anna Mroczek, dyrektor RCPS, dodając do tych podziękowań i życzeń dla pracowników swoje własne, podkreśliła wyjątkowy charakter tegorocznego święta, które zbiega się z 20-leciem polityki społecznej w województwie łódzkim.

Z tej okazji RCPS uhonorowało jubileuszowymi statuetkami przedstawicieli współpracujących z nim instytucji. Jedną z nich otrzymał Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty.

Podczas gali w filharmonii wyróżniający się pracownicy pomocy społecznej i pracownicy socjalni otrzymali dyplomy, upominki i róże. Uroczystość uświetnił koncert „Klasyka polskiej rozrywki” w wykonaniu Zespołu Grohman Orchestra.