Październik 13, 2021

Dzień Edukacji Narodowej w Sieradzu

Mój nauczyciel – mój mistrz. W Sieradzu pierwsze w województwie łódzkim odznaczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i piękne spotkanie wychowawców młodego pokolenia z kuratorem oświaty Waldemarem Flajszerem. Były też podziękowania i życzenia. 

Siedemnastu nauczycieli z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu otrzymało Medale Komisji Edukacji Narodowej, dwóch – Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki, a czternastu – Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

Poniżej – zdjęcia z uroczystości