Wrzesień 10, 2020

Poradnik MEN

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
Przypominamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik, który precyzyjnie określa zasady funkcjonowania jednostek systemu oświaty w czasie epidemii koronawirusa. Poradnik ten zawiera praktyczne wskazówki, jak organizować nauczanie na odległość czy nauczanie w wariancie mieszanym. 

Osobne miejsce w materiale zajmują wskazówki i porady, które dotyczą kształcenia na odległość uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym i współpracy z rodzicami takich uczniów, a także organizacji zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych. Zestaw dobrych praktyk znajdą w materiale także specjaliści zajmujący się pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Zachęcamy do stosowania zawartych w poradniku wskazówek, oraz zapoznania się z działem zawierającym najczęściej zadawane pytania (i odpowiedzi) związane z organizacją kształcenia w nowym roku szkolnym.

Link do poradnika dostępnego na stronie internetowej MEN

Link do strony MEN, gdzie znajdują się najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z powrotem uczniów do szkół i placówek w nowym roku szkolnym.