Październik 12, 2021

Delegatura Kuratorium Oświaty w Kutnie już działa

– Cieszę się, że ta delegatura powstała – powiedział wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski podczas uroczystości otwarcia Delegatury Kuratorium Oświaty w Kutnie. – To niewątpliwie ogromna korzyść dla miasta i przybliżenie nadzoru pedagogicznego placówkom oświatowym i ich organom prowadzącym – dodał.

Wiceminister wspólnie z kuratorem Waldemarem Flajszerem, w obecności dyrektor delegatury Iwony Kacy, oficjalnie otworzyli funkcjonujący od miesiąca urząd. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli samorządów i szkół.

Delegatura KO w Kutnie mieści się przy ul. Podrzecznej 18.
Nr tel. 607 073 077
delegatura-kt@kuratorium.lodz.pl

Poniżej – zdjęcia z uroczystości